Innovatie Trias-groep Verander management

Trias streeft naar innovatie en aansluiting van jeugdhulp in het gewone leven van jongeren en ouders.

Die leefwerelden zijn het gezin, de school, sport- en cultuur en werk.

Jeugdhulp expertise inzetten in de plaats, tijd en de taal van de jongeren.

Een voorbeeld van innovatie is de sportcoach in Twente waar wordt samengewerkt met zes voetbalclubs om vrijwilligers te ondersteunen bij het omgaan met jongeren, probleemgedrag en verbetering van het pedagogisch klimaat.

Recente projecten

Coaching FRION - Coaching, Verander management
Innovatie Trias-groep - Verander management
Techniekpact Smart and Sustainable - Management, Netwerk